Панагюрско съкровище комплект в реални размери /9 съда/

Панагюрското златно съкровище, е тракийско, датирано към края на IV, началото на III в. пр. Хр. Намерено е през 1949 година на два километра южно от Панагюрище. Така са открити деветте съда от колекцията. Те са изработени от чисто злато и общото им тегло е малко над 6 кг.

Трите ритонизирани кани са моделирани като женски глави, три ритона имат формата на животни, а един съд представлява ритон с дълъг рог и протоме на козел. Ритонизираните тракийски съдове имат ирански прототипи, а в Европа могат да се приемат за тракийски патент.

Майсторска изработка има и намерената фиала - плитък съд с формата на тава. Върху нея са гравирани четири кръга с по 24 изпъкнали орнамента във всеки кръг с намаляващ размер от ръба към центъра на фиалата. Най-външният кръг и двата по-малки от него са оформени като негърски глави, а най-вътрешният кръг е от жълъди. Между самите редове и отделните елементи фиалата е украсена с растителни орнаменти.

Най-интересен по форма и украса е големият амфоровиден съд. Дръжките му са оформени като борещи се помежду си кентаври, а двете отвърстия за изливане на виното, намиращи се в основата на съда, като негърски глави. Между негърските глави е изобразена фигурата на детето Херакъл, борещо се със змията. Изключително богатата украса на амфората се допълва от майсторски пресъздадени сцени от митологията.

Предметите от Панагюрското съкровище са комплектовани като изключително богат и с висока художествена стойност сервиз за ритуални приношения. Съдовете са с особено важно значение за изучаването на траките и техния начин на живот, връзките им с елинистичната култура и сходните вярвания.

След проучването археолозите стигат до няколко хипотези относно произхода на съдовете. По-популярните са две: първата е, че предметите са изработени в гр. Лампсак, елинска колония, намираща се на южния бряг на Черно море, в днешна Турция. А втората хипотеза, която надделява след археологическите открития в България през последните години, и като се отчита високото майторство в изработката на намерените предмети, е, че сервизът е изработен в местно златарско ателие, намиращо се в района на Панагюрище.

26 600,00 лв. 22 610,00 лв.
Базова цена: 22 610,00 лв.
Моля, изберете: